DANS & MUSIKAL

bettansmusikal.com


BARNBALETT

I NACKA FORUM

Värmdövägen 195


SISTA LEKTION 15:onde maj

Lektionsavslutning

https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Start

Använd kulturchecken och betala 1125 kr /termin 12 gr

Via förenings faktura kostar kursen 2 360 kr / termin 12 gr