DANS & MUSIKAL

bettansmusikal.com


Bollywood är en internationellt populärnamn på den mest framgångsrika filmindustrin i Indien. 

De flesta indiska filmer innehåller dans- och sångnummer och teatern var vid sekelskiftet en form av underhållning med spänning, romans och gyckel. 

Vi får här äran att träffa Madhuri Pal från indien som inspirerar oss i en indiskt takt rörelse med hela kroppen som ett redskap i samarbete med skön härlig musik.  


Anmäl ert intresse för 2021

Varm välkomna

Anmäl ditt intresse här via mail