DANS & MUSIKAL

bettansmusikal.com


DANSMIX 

VARMT VÄLKOMNA 

Gå in och anmäl er på kulturkurserna nacka24 och du kan använda dina kulturcheck med reducerat pris: 1 125kr 

LÄNK:

https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Kursutbud

Träningsavgift utan check med föreningsrabatt:

2 360Kr /termin inkl. medlem och 12 tillfällen

I  Nacka FORUM  

SHOWDANS MED OLIKA INSLAG

Med vår pedagog Nosh Gjura

ANMÄLAN

Med dina uppgifter:

Namn, ååmmdd-xxxx

Adress och e-post