DANS & MUSIKAL

bettansmusikal.com


Laity

AFROBEATS 

Prova på gratis!


I SAMARBETE MED

LAITY/ FÖRETAGET DREAM:


Lördagen den 21:a augusti:

Kl. 13:00 - 13:55

Kl. 14:00 - 14:55

Anmälan krävs

[email protected]

Klicka på den här texten för att börja redigera. Den här enkla rubriken och textblocket passar bra till välkomsttext eller till förklaringar. Håll texten kort, bara ett par rader. Dela upp innehållet i olika block så att läsaren inte tappar intresset.

Klicka på den här texten för att börja redigera. Den här enkla rubriken och textblocket passar bra till välkomsttext eller till förklaringar. Håll texten kort, bara ett par rader. Dela upp innehållet i olika block så att läsaren inte tappar intresset.