ALLA VÅRA KURSER I HÖST STARTAR FRÅN 

11 SEPTEMBER

****************

Barndans: 860 kr

Dans. 2 360 kr

Sång: 2 360 kr

Musikal: 3 560 kr

Sommarkurs: 2 300 kr (ev.bidrag)

Dockteater: 2 000 kr (10 barn) 

0